Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre každého držiteľa motorového vozidla. V niektorých prípadoch môže však dôjsť k situácii, keď si chcete zmluvu o PZP ukončiť alebo zmeniť poisťovňu. Tento článok vám poskytne ucelený prehľad o tom, ako postupovať pri výpovedi PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Dôvody na výpoveď PZP môžu byť rôzne, napríklad:

 1. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, PZP sa automaticky zruší pri prepise vozidla na nového majiteľa.
 2. Zmena poisťovne: Ak chcete prejsť na inú poisťovňu s lepšou ponukou alebo službami. Napríklad ak nájdete takúto ponuku cez najlacnejšie PZP online.
 3. Dlhodobá neúčasť vozidla v premávke: Ak plánujete svoje vozidlo dlhodobo nepoužívať, môžete zrušiť PZP.

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete ukončiť svoju PZP zmluvu, postupujte nasledovne:

 1. Oboznámte sa s podmienkami výpovede: Preštudujte si svoju poistnú zmluvu a zistite, aké sú podmienky výpovede. Väčšina poisťovní má štandardné podmienky, ale môžu sa mierne líšiť.
 2. Vypracujte písomnú výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Môžete ju poslať e-mailom, poštou alebo osobne odovzdať na pobočke poisťovne. Výpoveď by mala obsahovať vaše údaje, údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy, dátum účinnosti výpovede a dôvod výpovede.
 3. Dodržte výpovednú lehotu: Výpovedná lehota je obvykle 1 mesiac, avšak môže sa líšiť podľa zmluvy a poisťovne. Uistite sa, že dodržíte túto lehotu, aby bola výpoveď platná.
 4. Uzavrite novú PZP zmluvu: Ak meníte poisťovňu, nezabudnite pred ukončením starej zmluvy uzavrieť novú PZP zmluvu. Týmto krokom zabezpečíte, že vaše vozidlo bude neustále poistené, čo je povinné podľa zákona.
 5. Potvrdenie výpovede: Po obdržaní vašej výpovede by vám poisťovňa mala poskytnúť písomné potvrdenie o ukončení poistnej zmluvy. Uchovajte si toto potvrdenie pre prípadné budúce potreby.
 6. Vrátenie nevyužitej časti poistného: V prípade predčasného ukončenia zmluvy máte nárok na vrátenie nevyužitej časti poistného. Výška vrátenia závisí od dĺžky zostávajúcej poistnej doby a podmienok poisťovne.

Dôležité upozornenie

Je dôležité si uvedomiť, že zrušenie PZP bez jeho následného obnovenia alebo uzavretia novej zmluvy môže mať vážne následky. Ak budete vodiť vozidlo bez platného PZP, hrozí vám pokuta a v prípade dopravnej nehody môžete byť nútení pokryť škody spôsobené iným účastníkom.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom, ak chcete ukončiť svoju poistnú zmluvu. Dôvody môžu byť rôzne, ale postup je zväčša rovnaký. Nezabudnite dodržiavať všetky podmienky výpovede a uzavrieť novú PZP zmluvu v prípade potreby. Udržujte svoje vozidlo poistené a vyhýbajte sa problémom súvisiacim s nedodržaním poistných povinností.

 1. Čo je povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie, skrátene PZP, je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla na Slovensku. Toto poistenie pokrýva škody, ktoré spôsobíte tretím osobám v prípade dopravnej nehody.

 1. Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné z dôvodu ochrany záujmov tretích osôb, ktoré môžu byť poškodené v dôsledku dopravnej nehody. PZP zabezpečuje, že osoba, ktorej bol spôsobený škodu, dostane náhradu za spôsobené škody.

 1. Ako získam PZP?

PZP môžete získať prostredníctvom poisťovní, ktoré ponúkajú povinné zmluvné poistenie. Je možné uzavrieť poistenie osobne v pobočke poisťovne, cez telefón, internet alebo prostredníctvom poisťovacieho makléra. Dobrou formou je najlacnejšie PZP porovnanie online.

 1. Ako sa vypočítava cena PZP?

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek a pohlavie vodiča, miesto bydliska, počet nehôd v minulosti a mnohých ďalších. Poisťovne majú vlastné tarify a kalkulačky, pomocou ktorých vypočítavajú cenu PZP pre konkrétneho klienta.

 1. Ako môžem získať zľavu na PZP?

Zľavy na PZP sa líšia v závislosti od poisťovne a jej podmienok. Niektoré z najčastejších zliav zahŕňajú zľavu za beznehodový priebeh, zľavu pre mladých vodičov alebo zľavu pri uzavretí kombinovaného poistenia (PZP a havarijné poistenie u tej istej poisťovne).

 1. Čo sa stane, ak nemám PZP?

Jazda bez PZP je na Slovensku nelegálna a môže vás stáť veľké pokuty. Navyše, v prípade dopravnej nehody budete zodpovedný za úhradu všetkých nákladov spojených so škodou, ktorú ste spôsobili.

 1. Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

PZP pokrýva škody spôsobené tretím osobám, zatiaľ čo havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom vozidle. Havarijné poistenie je dobrovoľné a klient si ho môže uzavrieť na základe vlastného uváženia a potrieb.

 1. Ako môžem zmeniť poisťovňu?

Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu, je potrebné zrušiť súčasnú zmluvu o PZP a uzavrieť novú zmluvu s inou poisťovňou. Výpoveď PZP môžete podať písomne alebo osobne v pobočke poisťovne. Uistite sa, že máte nové PZP uzavreté ešte pred zrušením starého, aby ste neporušili zákon.

 1. Ako môžem uplatniť nárok na PZP po nehode?

Po dopravnej nehode je potrebné kontaktovať svoju poisťovňu a informovať ju o incidente. Poisťovňa vám poskytne pokyny na ďalší postup. Vo väčšine prípadov budete musieť poskytnúť podrobnosti o nehode, fotografie škôd a údaje o účastníkoch nehody.

 1. Kedy mi PZP neplatí?

PZP neplatí v prípade, ak ste spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, drog, alebo ak ste úmyselne spôsobili škodu. V týchto prípadoch budete musieť náhradu za škodu uhradiť z vlastných zdrojov.

Dúfame, že tento článok vám pomohol získať lepší prehľad o PZP a odpovedal na vaše otázky. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte kontaktovať svoju poisťovňu alebo odborníka na poistenie.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorú musí mať každý majiteľ motorového vozidla, vrátane nákladných automobilov, inak známych ako nákladné autá alebo kamióny. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode a je nevyhnutným predpokladom pre prevádzkovanie vozidla na verejných cestách. V tomto článku sa pozrieme na niektoré špecifiká pre PZP nákladných automobilov a ako si vybrať správnu poistku pre váš kamión.

Špecifiká PZP pre nákladné automobily

PZP pre nákladné automobily sa mierne líši od PZP pre osobné autá. Poistné krytie pre nákladné vozidlá zohľadňuje väčšie riziko spojené s ich používaním, ako aj ich vyššiu hodnotu a hmotnosť. To znamená, že poistné sumy pre PZP nákladných automobilov sú často vyššie ako pre osobné vozidlá.

Ako si vybrať správne PZP pre váš nákladný automobil

 1. Porovnajte rôzne poisťovne: Pre získanie najlepšej ponuky na PZP nákladných automobilov je dôležité porovnať rôzne poisťovne a ich ponuky. Urobte si rešeršu a zistite, ktoré poisťovne poskytujú najlepšie podmienky a služby pre váš typ kamióna.
 2. Zohľadnite rozsah krytia: Pri výbere PZP pre váš nákladný automobil je dôležité brať do úvahy rozsah krytia. Uistite sa, že poistka pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ako aj škody na vlastnom vozidle v prípade dopravnej nehody.
 3. Skontrolujte cenové ponuky: Ceny PZP pre nákladné automobily sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú značka a model vozidla, vek a skúsenosti vodiča, prevádzková oblasť a iné. Preto je dôležité porovnať cenové ponuky od rôznych poisťovní a nájsť najvýhodnejšiu poistku pre váš kamión.
 4. Overte si dodatočné služby: Pri výbere PZP pre váš nákladný automobil by ste mali tiež zvážiť doplnkové služby ponúkané poisťovňami. Niektoré poisťovne môžu ponúkať pridané hodnoty, ako sú napríklad asistenčné služby, zľavy na opravy alebo úhrady za náhradné vozidlá. Tieto doplnkové služby môžu zvýšiť celkovú hodnotu poistky a urobiť ju atraktívnejšou.
 5. Zohľadnite svoje individuálne potreby: Každý nákladný automobil a jeho prevádzkovateľ majú špecifické potreby a riziká. Pri výbere PZP pre váš kamión by ste mali zohľadniť svoje individuálne potreby a požiadavky, ako aj svoje finančné možnosti.
 6. Overte si spokojnosť zákazníkov: Je dôležité zistiť, aké sú skúsenosti iných zákazníkov s poisťovňou, ktorú zvažujete. Overte si recenzie a hodnotenia na internete alebo sa poraďte s kolegami a odborníkmi z oblasti, aby ste získali názor na kvalitu služieb a rýchlosť vybavenia poistných udalostí.

PZP pre nákladný automobil je nevyhnutnou súčasťou prevádzky kamióna na verejných cestách. Pri výbere správnej poistky je dôležité zohľadniť všetky uvedené faktory a porovnať rôzne ponuky na trhu. Výber správnej poistky zabezpečí, že váš kamión bude chránený v prípade dopravnej nehody a že budete mať k dispozícii rýchlu a efektívnu pomoc v prípade potreby. Nezabudnite pravidelne kontrolovať ponuky na trhu, pretože sa môžu meniť a môžete nájsť ešte výhodnejšie poistenie pre váš nákladný automobil.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonná požiadavka pre všetkých držiteľov motorových vozidiel na Slovensku. Keďže sa ceny PZP medzi jednotlivými poisťovňami líšia, je dôležité porovnať ponuky, aby ste našli najvýhodnejšiu cenu. V tomto článku sa pozrieme na PZP tabuľku cien a zistíme, ako vybrať najlepšiu poisťovňu.

Ako porovnať PZP ceny

 1. Získajte ponuky od rôznych poisťovní: Pre získanie najlepšieho prehľadu o cenách na trhu je potrebné získať ponuky od viacerých poisťovní. Môžete to urobiť osobne, telefonicky, alebo online. Využite PZP kalkulačku, ktorá vám poskytne rýchly odhad cien. Takto nájdete najlacnejšie povinné zmluvné poistenie.
 2. Porovnajte pokrytie a služby: Okrem cien je potrebné zohľadniť aj rozsah pokrytia a služieb, ktoré poisťovňa ponúka. Skontrolujte, či sú zahrnuté asistenčné služby, bonusy za bezškodový priebeh, či možnosť kombinovanej zľavy pri uzatvorení viacerých zmlúv.
 3. Preštudujte podmienky a výluky: Pri porovnávaní PZP cien sa uistite, že ste si prečítali všetky podmienky a výluky, ktoré sa vzťahujú na vašu poistnú zmluvu. Dôležité je, aby ste boli dobre informovaní o tom, čo je a nie je pokryté poistením.
 4. Zohľadnite povest a recenzie: Skúsenosti iných zákazníkov môžu byť užitočným zdrojom informácií pri výbere poisťovne. Prečítajte si recenzie a hodnotenia online, aby ste zistili, ako spokojní sú zákazníci s cenami, službami a riešením poistných udalostí.
 5. Vyžiadajte si osobnú ponuku: Akonáhle máte prehľad o trhových cenách, môžete sa obrátiť na vybranú poisťovňu a požiadať o konkrétnu ponuku. Môžete sa tiež pokúsiť o vyjednanie lepších podmienok alebo zľavy.

Pri hľadaní najlepšej PZP ponuky je dôležité venovať pozornosť nielen cenám, ale aj pokrytiu, službám a podmienkam ponúkaným poisťovňami. PZP tabuľka cien vám poskytne základný prehľad o trhových cenách, ale pre podrobné porovnanie je dôležité získať individuálne ponuky od viacerých poisťovní. Pamätajte, že dobrá komunikácia a znalosť trhu môžu významne ovplyvniť výslednú cenu a podmienky vášho PZP.

Pri výbere PZP nezabudnite brať do úvahy aj svoje osobné potreby a preferencie. Zvážte, aké služby sú pre vás dôležité a akú ochranu potrebujete. Taktiež zohľadnite svoj jazdný profil, ako napríklad počet najazdených kilometrov alebo históriu škôd.

V neposlednom rade si urobte čas na zhodnotenie svojej voľby. Pri uzatváraní PZP zmluvy je dôležité neponáhľať sa a dôkladne zvážiť všetky dostupné možnosti. Porovnaním ponúk od rôznych poisťovní a zohľadnením všetkých relevantných faktorov si môžete byť istí, že ste urobili správne rozhodnutie pre svoje vozidlo a finančnú situáciu.

Povinné zmluvné poistenie, známe aj ako PZP, je poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade nehody. Prívesné vozíky, ako súčasť silničného premávania, musia byť tiež poistené, aby v prípade škôd spôsobených pri jazde alebo parkovaní boli pokryté náklady na opravy a náhrady.

Ako získať PZP pre prívesný vozík?

 1. Vyberte si poistiteľa: Na trhu existuje mnoho poistných spoločností, ktoré ponúkajú PZP pre prívesné vozíky. Porovnajte ich ponuky a služby, aby ste našli najlepšiu voľbu pre vaše potreby. Dobrý spôsob ako nájsť lacné PZP.
 2. Získajte cenovú ponuku: Zadajte požadované informácie o prívesnom vozíku, ako sú značka, model, rok výroby a maximálna povolená hmotnosť. Poistiteľ vám následne poskytne cenovú ponuku na základe týchto údajov.
 3. Preštudujte zmluvu: Prečítajte si zmluvu o PZP pozorne a uistite sa, že rozumiete všetkým podmienkam, ktoré sú uvedené v zmluve.
 4. Uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné: Po odsúhlasení zmluvy a podmienok zaplaťte poistné a uzavrite zmluvu. Poistiteľ vám potom pošle zelenú kartu, ktorú musíte mať pri sebe pri jazde s prívesným vozíkom.

Ako sa líši PZP pre prívesný vozík od PZP pre osobné vozidlo?

Hlavný rozdiel medzi PZP pre prívesný vozík a PZP pre osobné vozidlo spočíva v tom, že prívesný vozík nie je samostatne poháňaný a potrebuje byť ťahaný iným vozidlom. Preto sa pri výpočte poistného za PZP pre prívesný vozík zohľadňuje aj jeho hmotnosť a účel použitia.

Čo by ste mali vedieť o PZP pre prívesný vozík?

 • Aj keď sa prívesný vozík nepohybuje samostatne, počas jazdy môže spôsobiť škody na iných vozidlách alebo majetku. Preto je dôležité mať PZP pre prívesný vozík, aby ste boli chránení pred finančnými nároky tretích strán.
 • PZP pre prívesný vozík zohľadňuje niektoré špecifické aspekty, ako sú maximálna povolená hmotnosť prívesu, jeho účel použitia a spôsob, akým je príves pripojený k ťahajúcemu vozidlu. Tieto faktory môžu ovplyvniť výšku poistného.
 • V prípade, že zmeníte prívesný vozík, nezabudnite informovať svoju poisťovňu, aby mohla aktualizovať údaje a prispôsobiť poistné.
 • Ak plánujete jazdiť s prívesným vozíkom v zahraničí, uistite sa, že máte platnú zelenú kartu pre príves. Zelená karta je medzinárodný doklad o PZP, ktorý dokazuje, že ste poistení aj v iných krajinách.
 • Pri výbere poistnej spoločnosti pre PZP prívesného vozíka je dôležité zvážiť aj dodatočné služby a podmienky, ako napríklad asistenčné služby, pokrytie škôd pri krádeži alebo požiari, či možnosť zľavy pri kombinácii viacerých poistných zmlúv.

V závere je dôležité zdôrazniť, že PZP pre prívesný vozík je povinné a zabezpečuje ochranu pred finančnými nárokmi v prípade škôd spôsobených na tretích stranách. Pri výbere poistnej spoločnosti a uzatváraní zmluvy o PZP pre prívesný vozík je potrebné venovať pozornosť detailom a porovnať ponuky, aby ste našli najlepšiu možnosť pre vaše potreby.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistným produktom pre každého vlastníka motorového vozidla, vrátane motocyklov. Toto poistenie zabezpečuje, že v prípade spôsobenej škody na zdraví alebo majetku tretej strane máte pokryté náklady na odškodnenie. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre motocykel, motorku alebo skúter a ako získať najlepšiu ponuku.

Prečo je PZP pre motocykel dôležité?

PZP pre motocykel je dôležité z niekoľkých dôvodov. Po prvé, je to zákonná povinnosť pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, vrátane motocyklov. Bez platného PZP nemôžete legálne jazdiť na verejných komunikáciách. Po druhé, PZP chráni vašu finančnú zodpovednosť voči tretím stranám v prípade nehody, ktorú spôsobíte.

Ako získať PZP pre motocykel

Pri získavaní PZP pre motocykel, motorku alebo skúter je dôležité postupovať niekoľkými krokmi:

 1. Získajte cenové ponuky: Prehľadajte trh a získajte ponuky od rôznych poistných spoločností. Môžete využiť online porovnávače poistiek alebo kontaktovať spoločnosti priamo. Nájdete tak najlacnejšie PZP.
 2. Porovnajte ponuky: Porovnajte ponuky na základe ceny, úrovne krytia a zákazníckej podpory. Nezabudnite zohľadniť aj prípadné zľavy, ktoré môžete získať.
 3. Zvoľte si správnu úroveň krytia: Zvážte, akú úroveň krytia potrebujete. PZP pokrýva škodu na tretích stranách, ale ak chcete mať pokryté aj škody na vlastnom motocykli, mali by ste zvážiť aj havarijné poistenie.
 4. Prihláste sa na PZP: Po výbere poistnej spoločnosti a úrovne krytia sa prihláste na PZP. Pre overenie vašej žiadosti budete musieť poskytnúť určité osobné údaje a informácie o motocykli.
 5. Zaplaťte poistné: Po schválení žiadosti zaplaťte poistné a uistite si platné PZP pre váš motocykel, motorku alebo skúter.

Ako ušetriť na PZP pre motocykel

 1. Získajte zľavy: Poistné spoločnosti často ponúkajú zľavy pre nových zákazníkov, verných klientov alebo tých, ktorí majú viacero poistených vozidiel. Informujte sa o dostupných zľavách a využite ich.
 2. Zvýšte bezpečnosť: Investujte do bezpečnostných zariadení, ako sú zámky, alarmy alebo sledovacie zariadenia. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko krádeže a pomôcť znižovať vaše poistné.
 3. Navštívte školenia: Účasť na školeníach alebo kurzoch pre vodičov motocyklov môže zlepšiť vaše vodičské zručnosti a znížiť riziko nehôd. Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre tých, ktorí absolvovali tieto školenia.
 4. Zvoľte vhodný model motocykla: Rôzne modely motocyklov majú rôzne rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP. Vyberte si motocykel s nižším rizikom, aby ste znižovali náklady na poistenie.

Dôležité informácie o PZP pre motocykel

 • Platnosť PZP: Uistite sa, že vaše PZP je vždy platné a aktuálne. V prípade, že vaše PZP skončí, ste povinní okamžite ho obnoviť alebo zastaviť prevádzku vozidla na verejných komunikáciách.
 • Povinnosť mať doklad o PZP: Pri jazde na motocykli, motorku alebo skúteri by ste mali mať vždy so sebou doklad o platnom PZP. V prípade kontroly políciou alebo pri nehode je toto dôležité preukázanie poistenia.
 • Zmena údajov alebo predaj motocykla: V prípade zmeny údajov (napr. zmena adresy) alebo predaja motocykla je potrebné informovať poistnú spoločnosť o týchto zmenách, aby boli vaše údaje v súlade s poistnou zmluvou.

PZP pre motocykel je dôležitým a povinným poistením, ktoré chráni vás a ostatných účastníkov cestnej premávky. Dôkladne si preštudujte dostupné ponuky, porovnajte ceny a krytie, a urobte informované rozhodnutie pri výbere poistnej spoločnosti a úrovne krytia. Venujte pozornosť možnostiam úspor na poistnom a nezabudnite na povinnosti, ktoré vyplývajú z PZP, ako napríklad platnosť poistenia, mať doklad o PZP pri sebe alebo informovať poistiteľa o zmene údajov či predaji motocykla.

Dodržiavaním týchto krokov zabezpečíte, že váš motocykel, motorka alebo skúter bude poistený a vy budete chránení voči finančnej zodpovednosti v prípade nehôd alebo škôd na tretích stranách. Takže už teraz môžete pokojne sednúť na svoj motocykel a užiť si jazdu s vedomím, že ste riadne poistení.

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktorý poskytuje širšiu ochranu v prípade škôd na vašom vozidle. V tomto článku sa budeme zaoberať dôležitosťou havarijného poistenia, jeho pokrytím a niektorými tipmi, ako ušetriť na nákladoch.

Ako havarijné poistenie funguje

Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd na vašom vozidle. Tieto škody môžu byť spôsobené rôznymi udalosťami, ako sú:

 1. Doplnenie nehoda: Zaisťuje pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vozidla v prípade dopravnej nehody, ktorú spôsobili vy alebo iný vodič.
 2. Krádež: Pokrytie nákladov na náhradu vozidla, ak je ukradnuté.
 3. Požiar: Ochrana pred škodami spôsobenými požiarom, vrátane zámerne spôsobeného požiaru.
 4. Prírodné katastrofy: Pokrytie nákladov na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škôd spôsobených prírodnými katastrofami, ako sú búrky, záplavy alebo zosuvy pôdy.
 5. Vandalizmus: Ochrana pred škodami spôsobenými vandalskými činmi, ako je rozbitie okien alebo poškriabanie laku.
 6. Zrážka so zverou: Pokrytie nákladov na opravu vozidla po zrážke so zverou.

Prečo je havarijné poistenie dôležité

Hoci havarijné poistenie nie je povinné, poskytuje významnú ochranu pre majiteľov vozidiel:

 1. Finančná istota: Havarijné poistenie pokryje náklady na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škôd, čo vám ušetrí finančné prostriedky.
 2. Pokoj mysle: S havarijným poistením môžete jazdiť s väčším pokojom, vedomím si, že vaše vozidlo je chránené pred rôznymi udalosťami, ktoré by mohli spôsobiť škody.
 3. Povinné poistenie nevyhovuje: PZP pokrýva iba škody spôsobené iným účastníkom, nie škody na vašom vozidle. Havarijné poistenie poskytuje doplnkovú ochranu pre vaše vozidlo.

Ako ušetriť na havarijnom poistení

 1. Porovnajte ponuky: Využite online nástroje a porovnávače poistiek, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vaše potreby. Ceny sa môžu líšiť medzi poistnými spoločnosťami, preto je dôležité porovnať ich ponuky.
 2. Vyberte si správnu úroveň krytia: Uistite sa, že si vyberiete úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Napríklad, ak máte staršie vozidlo s nižšou hodnotou, môžete zvážiť získanie menšieho krytia alebo len čiastkovej havarijnej poistky.
 3. Zvýšte poistnú spoluúčasť: Poistná spoluúčasť je suma, ktorú zaplatíte pri nároku na poistné plnenie. Zvýšením spoluúčasti môžete znížiť svoje mesačné alebo ročné poistné náklady.
 4. Využite zľavy: Poistné spoločnosti často ponúkajú rôzne zľavy, ako sú zľavy pre dlhodobých klientov, zľavy za bezpečnostné opatrenia, ako sú alarmy, alebo zľavy za beznehodový priebeh. Informujte sa o zľavách a zistite, či máte na ne nárok.
 5. Udržujte dobrú jazdnú históriu: Vodiči s dobrým jazdným záznamom a bez nehôd či iných problémov sú pre poistné spoločnosti menej rizikoví, čo môže viesť k nižším poistným sadzbám.

V závere, havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k PZP, ktorý poskytuje finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade škôd na vašom vozidle. Pri výbere havarijného poistenia sa uistite, že si vyberiete správnu úroveň krytia a využite možnosti ušetriť na nákladoch.

Máte strach z úrazu?Patríte k aktívne žijúcemu obyvateľstvu? Váš voľný čas nepredstavuje vysedávanie za počítačom ani pozeranie na televízor? Možno ste najradšej doma, ale vždy niečo majstrujete, snažíte sa si naplniť deň tak, aby nebol preflákaný. Takéto situácie môžu privodiť aj nepríjemné udalosti, akými môže byť napríklad aj úraz, ktorého zotavovanie môže trvať dlhší či kratší čas. Možno si poviete,  že ste dosť opatrný, ale každý vie, že opatrnosti nie je nikdy dosť. To vám potvrdí aj človek, ktorý si práve zlomil nohu.

Chvíľkové zaváhanie môže zmeniť úplne všetko. Preto využite poistenie pred úrazom, ktoré vás síce pred takýmito udalosťami neuchráni, ale určite vám pomôže, ak s ním budete mať množstvo výdavkov. Zákon schválnosti znie, že ak sa človek voči niečomu zabezpečí, tak sa mu tá daná vec neprihodí. Našťastie. A ten, kto si niečo privodí, si potom búcha hlavu do steny, že sa mohol takýmto spôsobom zabezpečiť.

Možno vás potešíme faktom, že ak si svoje úrazové poistenie roky platíte, niektoré poisťovacie spoločnosti vám sú ochotné v prípade nenaplnenia poistnej udalosti počas celej tejto doby vrátiť časť poistného, ktorú ste platili. Väčšinou ide o 10% zo sumy, ale stále je to lepšie ako nič a aj to sa môže niekedy vyšplhať na stovky eur. Viete ale, aké poistné udalosti si navoliť?

Čo do zmluvy zakomponovať

Aby ste boli poistený správnym spôsobom a pred správnymi udalosťami, postavenie zmluvy by nemalo prebehnúť počas 5 minút, ale mali by ste si dobre zvážiť, aké poistné riziká vám hrozia. Ako možno viete, poistenie pred úrazom nefunguje ako samostatný produkt, ale ako pripoistenie. To znamená, že dobrovoľne si ho môžete pridať k rizikovému ŽP, ktoré zabezpečuje vašu rodinu v prípade vašej smrti. Okrem úrazu si môžete k tomuto základnému produktu pridať aj chorobu, invaliditu, stratu zamestnania atď. Do zmluvy môžete zakomponovať aj iné osoby resp. členov rodiny – napr. môžete uzatvoriť aj rodinné úrazové poistenie prípadne produkt špecializovaný pre deti. Objektívne odporúčame deti zakomponovať do zmluvy živiteľa rodiny a nevytvárať im vlastné zmluvy.

Zostaviť si zmluvu tak, aby vám poistenie pred úrazom bolo viac na osoh ako na škodu, vôbec nemusí byť ľahké. Samozrejme platí aj to, že čím viac poistných rizík si do zmluvy zadáte, tým nákladnejšie budú vaše pravidelné poplatky poisťovacej spoločnosti. Ak natrafíte na správne obdobie, komplexné úrazové poistenie vôbec nemusí byť nevýhodné. Vo všeobecnosti si teda môžete vybrať či vám stačí zabezpečiť si:

a, smrť v dôsledku úrazu

b, trvalé následky úrazu

c, denné odškodné počas doby liečenia úrazu

d, denné odškodné počas pobytu v nemocnici

e, komplexné úrazové poistenie, a teda všetky náklady spojené s úrazom

V každom prípade bude suma vyplatená osobe, ktorú ste v zmluve určili. Pokiaľ ste spôsobilý, to znamená nie mŕtvy, ani v kóme či inom stave, ktorý znemožňuje vás ako osobu na právne úkony, suma je vyplatená vám.

Dajte si pozor na to aby bola zmluva veľmi špecifickáNajlepšia cena online

Nie je žiadnou novinkou, že online obchod ponúka výhodnejšie ponuky, než sú v kamenných pobočkách, a tak je to aj v prípade úrazového poistenia, ktorého ceny a porovnanie jednotlivých možností sa môžete dozvedieť rýchlo a bezplatne pomocou kalkulačky. V praxi to znamená, že vašou úlohou bude vypísať jeden jediný formulár, na základe ktorého vám budú vygenerované jednotlivé ponuky a tie vám budú odoslané aj na mail. Túto možnosť vám ponúka aj stránka zivotnapoistka.sk, ku ktorej sa dostanete aj po kliknutí na hore vyznačené slovné spojenie.

Ak sa z jednotlivých výsledkov nebudete vedieť rozhodnúť a ak budete mať záujem, na danej stránke môžete využiť aj možnosť bezplatnej konzultácie s odborníkom. Ten s vami prekonzultuje vašu situáciu a objektívne vám povie, ktoré úrazové poistenie, a možno aj iného typu, by bolo pre vás to najlepšie. Keďže veľmi dobré pozná všetky spoločnosti na súčasnom trhu, jeho rada vám skutočne môže byť veľmi nápomocná.

Úrazové poistenie online nie je najlepšie len preto, že vám ponúka kalkulačku, ktorá vám vypočíta najvýhodnejšie ceny, alebo preto, že vám urobí porovnanie viacerých ponúk, ale hlavne preto, že nemusíte nikam chodiť. Všetko vybavíte doma aj v teplákoch o polnoci a ušetríte hodiny času a kopu kapsičiek s euríčkami!

Máte ohľadom tejto problematiky viac otázok? Úrazové poistenie je veľmi dobre spracované na hore uvedenej stránke, takisto môžete priamo na nej bezplatne kontaktovať odborníka v oblasti alebo si môžete prečítať aj iný článok.

Je jedno aké vozidlo máte, pzp, hoci aj najlacnejšie, mať musíte

Ako iste viete, PZP je povinnosťou každého vodiča, či už zodpovedného alebo nezodpovedného. Týka sa zabezpečenia motorových aj nemotorových vozidiel, vozidiel s evidenčným číslom, ale aj bez neho. Na všetky tieto vozidlá je však potrebný technický preukaz. Aby sme si o týchto vozidlách povedali niečo viac, zmieňme sa konkrétne, aké podliehajú tejto povinnosti. Ide o:

 • osobné automobily,
 • najlacnejšie PZP na motocykel má Uzavripzp,
 • prípojné vozidlá,
 • dodávky,
 • nákladné autá,
 • kamióny,
 • traktory,
 • vysokozdvižné vozíky
 • a iné poľnohospodárske vozidlá.

O rozsahu všetkých vozidiel sa môžete informovať aj na policajnej stanici, v poisťovni, ale aj na internete.

To najlacnejšie PZP pre vás… online

Práve internet poskytuje najlacnejšie PZP na vozidlá, ale aj na iný dopravný prostriedok je vám dostupná aj online. No že si na ňu kliknite a dozviete sa, aké ponuky sú vám v súčasnosti k dispozícií vo všetkých poisťovniach. Napríklad aj v Generali alebo poisťovňa Wüstenrot. Nemusíte nikam chodiť. Všetko vybavíte z miesta, kde máte prístup na internet a teda niekedy už aj z vašej postele. Ušetríte tým hodiny času a ešte aj financií, pretože jednotlivé ponuky sa odlišujú v stovkách eur. PZP online pre všetky značky od Toyotu po Jaguar je najlacnejšie jedine na vyššie zmienenej stránke. Veď sa presvedčte sami.

Zdroj: https://www.uzavripzp.sk/

Porovnanie ponúk

Nami odporúčaná stránka funguje na základe prieskumu jednotlivých ponúk na vaše vozidlo. Porovnanie povinného zmluvného poistenia online na auto, ale aj na iné vozidlá, je vygenerované vďaka údajom, ktoré je potrebné zadať do formulára, ktorý na danej stránke nájdete. Je potrebné do neho zadať informácie o vozidle, ktoré nájdete aj v jeho technickom preukaze, ale aj údaje o samotnom majiteľovi daného vozidla (vrátane niektorých údajov z vodičského preukazu). Oba činitele majú vplyv na výslednú cenu porovnania PZP, ktoré vám chronologicky a priehľadne zobrazí viacero ponúk, z ktorých si môžete, ale nemusíte nejakú hneď vybrať.

Rozhodne v tomto prieskume nájdete najlacnejšie PZP, ale aj to najdrahšie a vy si to správne pre vás môžete zvoliť na základe vami stanovených kritérií. Či už máte pravidlo ceny, pokrytia alebo niečoho iného, v danom porovnaní nájdete všetko, čo hľadáte, ale aj nehľadáte. Práve porovnanie povinného zmluvného poistenia online vám ukáže presné cenové rozdiely podľa jednotlivých poisťovní.

Pár minút a všetko máte hotovéZmluva do niekoľkých minút

Čo vám porovnanie PZP online povoľuje, je nielen si pozrieť prieskum trhu, ale o nejakú ponuku aj hneď požiadať. Stačí, ak na ňu stlačíte myškou a otvorí sa vám ďalší krok na to, aby vaša žiadosť bola riadne zaevidovaná a odoslaná. Po vyplnení ešte niekoľkých údajov o vás, vám bude na mailovú adresu doručený návrh zmluvy aj s jej podmienkami, údaje na zaplatenie poistného a rovnako a dočasná zelená karta. Platnosť tejto karty je 30 dní, a v tejto lehote je nutné zaplatiť aj poistné, ináč vám PZP zaniká. Nezabudnite na to, že síce je táto karta dočasná, musíte sa ňou preukázať v prípade kontroly vozidla. To znamená, že si ju musíte z mailu vytlačiť.

Po zaplatení poistného vám bude, tento krát už na domácu adresu, doručený list, ktorý bude obsahovať aktualizáciu žiadosti a originál zelenú kartu. Zelená karta vás oprávňuje bez problémov cestovať aj v zahraničí (v rámci tohto typu zabezpečenia). Táto karta je nutná na preukázanie sa pri kontrole vozidla policajnou hliadkou.

Prečo túto povinnosť rešpektovať?

Keďže je povinné zmluvné poistenie povinné a nariadené štátom, je nutné, aby ju každý rešpektoval. Nielen preto, že zákony treba rešpektovať, ale aj preto, aby ste sa zbytočne neukrátili o nejaké to euríčko. Hovoríme síce o euríčkach, ale v skutočnosti to môžu byť až stovky eur. Ako je to možné? Je to možné preto, lebo policajná hliadka vás pri kontrole vozidla vyzýva, aby ste predložili doklady o vozidle. Nemyslia tým len technický preukaz a preukaz o emisnej kontrole, ale aj doklady o uzavretí tohto zabezpečenia, teda zelenú kartu. Jej nepreukázanie, prípadne preukázanie, ale neplatných dokladov môže skutočne viesť k takémuto vysokému pokutovaniu. Preto si vždy dátum konca platnosti dôkladne kontrolujte. Po zaplatení takejto pokuty si budete zbytočne biť hlavu o stenu. Radšej ste si mohli zabezpečiť ročné poistenie auta za niekoľkonásobne nižšiu sumu. Ale nevadí. Človek sa učí na vlastných chybách.

Ďalším dôvodom, ktoré vás presvedčia, by mohli byť čísla, ktoré uvidíte po tom, čo niekomu spôsobíte škodu. Údaje, ktoré vám uvedieme sa budú týkať nepoisteného vozidla. Ak by také spôsobilo dopravnú nehodu, jeho majiteľ je nútený samostatne hradiť škody sebe, iným vozidlám a takisto sa nevyhne ani jednorazovej pokute, ktorá pri dopravnej nehode môže presiahnuť aj milión eur. Nie je to vtip. Preto je lepšie si zaplatiť niekoľko desiatok eur za ročné poistenie, ako potom doživotne platiť a hľadať financie, ťahať sa po súdoch a už nikdy sa nemať dobre. Každý si je strojcom vlastného šťastia a v hlúposti niektorým ľuďom nezabránime.

Na záver si zhrňme, že najlacnejšie PZP je povinnosťou každého vlastníka vozidla, nielen auta, a viac o nej si môžete naštudovať aj v článku na tejto stránke.

Nemáte žiaden doklad o príjme?Nachádzate sa v zložitej finančnej situácii? Tak v tomto článku vám poradíme, u koho sa obrátiť na pomoc. Určite si nikto z vás dobrovoľne nevybral výšku platu a nanešťastie ani  celý život. Finančné problémy môžu zastihnúť hocikoho. Dokonca aj ten, čo bol ešte včera milionár sa dnes môže ocitnúť na ulici. V tomto článku by sme vám chceli predstaviť hlavne nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu a ich variácie, no uvedieme si aj niektoré konkrétne príklady tohto typu pôžičky od niektorých bankových subjektov.

Kde ich hľadať?

Ako sme už naznačili, v súčasnosti je na slovenskom trhu viacero poskytovateľov tohto typu pôžičiek. Netreba mať však veľké oči, pretože nie všetky môžu byť pre vás vhodné. To, že nejaká spoločnosť poskytuje nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu (alebo aj bankové) ešte neznamená, že vám bude žiadosť okamžite schválená a že nebudú mať na žiadateľov iné kritéria, ktorým by ste nemuseli zodpovedať. Určite ste už počuli, že tento produkt poskytujú aj bankoví aj nebankoví sprostredkovatelia, no ak sa trošku zamyslíme, prídeme na to, že podmienky na získanie peňazí budú o niečo náročnejšie v bankových inštitúciách.

To, že nie všetky možnosti spoločností, ktoré vám poskytnú pôžičky bez dokladovania príjmu sú ideálne, dokazuje aj nasledujúci fakt. Pôžička od Poštovej banky síce je poskytovaná bez potvrdenia o príjme, ale schválená je výhradne zamestnaným občanom Slovenska, čiže nie dôchodcom, ani živnostníkom či iným rizikovým povolaniam. Takisto je potrebné, aby ste na získanie tejto pôžičky mali účet v danej banke, ináč vám žiadosť buď neschvália alebo budete musieť doložiť potvrdenie o príjme.

Ešte dnes z Vášho domu online

Ideálnym riešením pre každého, kto potrebuje peniaze skutočne rýchlo a bez akýchkoľvek obmedzení je využiť Minipôžičku, ktorá je vám dostupná aj bez dokladovania príjmu. Okrem toho, že nemusíte dokladovať svoj príjem, ani nič iné, nemusíte sa báť, žeby vám vyskočila nejaká neočakávaná podmienka na to, aby vám žiadosť bola schválená. Skutočne, Minipôžička ušetrí veľa vášho času a peniaze vám sprostredkuje skutočne rýchlo.

Rýchla pôžička bez dokladovania príjmu online síce nemá nejaké náročné obmedzenia v požiadavkách na žiadateľa, no za to by ste nemali očakávať, že vám jednotlivé spoločnosti  poskytnú vysoké sumy s neobmedzeným dátumom splatnosti. Opäť raz platí, čím vyššiu sumu hľadáte, tým náročnejšie budú podmienky na jej získanie. Poskytne vám online a expresne približne do 350 eur s tým, že splácať ju môžete približne jeden mesiac. Niektoré spoločnosti vám umožnia splácať dlhšie, prípadne vám ponúknu vyššiu sumu, no nezabúdajte na to, že je veľmi dôležité si naštudovať podmienky tej spoločnosti, ktorú chcete o pôžičku požiadať, pretože v opačnom prípade sa môžete dostať do veľkých problémov alebo do ich dostať vám blízku osobu.

Existuje viacero variácií vyberte si najvhodnejší

rastlina

Variácie tohto produktu

Pôžičky bez dokladovania príjmu môžete nájsť aj v rôznych variantoch. Niekoľko riadkov vyššie sme spomenuli, že to, že natrafíte na rýchlu pôžičku bez dokladovania príjmu ešte neznamená, že daná spoločnosť nebude mať pritiahnutý škripec niekde inde. Napríklad budete potrebovať čistý register alebo ručiteľa alebo od vás môžu požadovať ručenie nehnuteľnosťou. Toto sú len niektoré z možností, ktoré by mohli predstavovať pri žiadosti  o pôžičku problém. Ak sa však rozhodnete pre Minipôžičku, nebudete ľutovať nič, pretože nemusíte ručiť ničím, ani nikým, ani dokladovať účel či čistý register. Aké sú teda najčastejšie hľadané kritéria žiadateľov pri týchto pôžičkách?

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra

Najčastejšie vyhľadávaný je práve tento variant produktu, a to práve z toho dôvodu, že niektorí žiadatelia, ktorí vyhľadávajú tento typ pôžičky, už majú s týmto odvetvím skúsenosti, hoci nie veľmi pozitívne. To hlavne preto, že sa im v minulosti nepodarilo pôžičku splácať vo vopred daných termínoch a lehotách splatnosti. To zapríčinilo, že sa dostali na čiernu listinu bankových alebo nebankových spoločností a pri nasledujúcich žiadostiach je tento fakt braný plne do úvahy. Niektoré inštitúcie však zaručujú, že register nebudú skúmať, prípadne doňho nazrú, ale nebudú ho pri vyhodnotení žiadosti zohľadňovať.

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou

Náročnejšie môže byť, ak od vás spoločnosť žiada ručenie akéhokoľvek typu. Môže ísť buď o nehnuteľnosť prípadne o ručenie inou osobou. Hoci potrebujete peniaze súrne, osobne vám neodporúčame sa zaručovať nehnuteľnosťou kvôli 350 eurám. Radšej si vyhľadajte takého poskytovateľa, ktorý vám ponúkne rýchly úver s výhodnejšími podmienkami, aké má napríklad aj Minipôžička.

Ak ste si istý, že rýchla pôžička bez dokladovania príjmu je skutočne to, čo potrebujete, môžete o ňu požiadať na stránke alebo si o nej naštudovať možno aj iné informácie, a to na tejto stránke.