1. Čo je povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie, skrátene PZP, je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla na Slovensku. Toto poistenie pokrýva škody, ktoré spôsobíte tretím osobám v prípade dopravnej nehody.

  1. Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné z dôvodu ochrany záujmov tretích osôb, ktoré môžu byť poškodené v dôsledku dopravnej nehody. PZP zabezpečuje, že osoba, ktorej bol spôsobený škodu, dostane náhradu za spôsobené škody.

  1. Ako získam PZP?

PZP môžete získať prostredníctvom poisťovní, ktoré ponúkajú povinné zmluvné poistenie. Je možné uzavrieť poistenie osobne v pobočke poisťovne, cez telefón, internet alebo prostredníctvom poisťovacieho makléra. Dobrou formou je najlacnejšie PZP porovnanie online.

  1. Ako sa vypočítava cena PZP?

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek a pohlavie vodiča, miesto bydliska, počet nehôd v minulosti a mnohých ďalších. Poisťovne majú vlastné tarify a kalkulačky, pomocou ktorých vypočítavajú cenu PZP pre konkrétneho klienta.

  1. Ako môžem získať zľavu na PZP?

Zľavy na PZP sa líšia v závislosti od poisťovne a jej podmienok. Niektoré z najčastejších zliav zahŕňajú zľavu za beznehodový priebeh, zľavu pre mladých vodičov alebo zľavu pri uzavretí kombinovaného poistenia (PZP a havarijné poistenie u tej istej poisťovne).

  1. Čo sa stane, ak nemám PZP?

Jazda bez PZP je na Slovensku nelegálna a môže vás stáť veľké pokuty. Navyše, v prípade dopravnej nehody budete zodpovedný za úhradu všetkých nákladov spojených so škodou, ktorú ste spôsobili.

  1. Aký je rozdiel medzi PZP a havarijným poistením?

PZP pokrýva škody spôsobené tretím osobám, zatiaľ čo havarijné poistenie pokrýva škody na vlastnom vozidle. Havarijné poistenie je dobrovoľné a klient si ho môže uzavrieť na základe vlastného uváženia a potrieb.

  1. Ako môžem zmeniť poisťovňu?

Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu, je potrebné zrušiť súčasnú zmluvu o PZP a uzavrieť novú zmluvu s inou poisťovňou. Výpoveď PZP môžete podať písomne alebo osobne v pobočke poisťovne. Uistite sa, že máte nové PZP uzavreté ešte pred zrušením starého, aby ste neporušili zákon.

  1. Ako môžem uplatniť nárok na PZP po nehode?

Po dopravnej nehode je potrebné kontaktovať svoju poisťovňu a informovať ju o incidente. Poisťovňa vám poskytne pokyny na ďalší postup. Vo väčšine prípadov budete musieť poskytnúť podrobnosti o nehode, fotografie škôd a údaje o účastníkoch nehody.

  1. Kedy mi PZP neplatí?

PZP neplatí v prípade, ak ste spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, drog, alebo ak ste úmyselne spôsobili škodu. V týchto prípadoch budete musieť náhradu za škodu uhradiť z vlastných zdrojov.

Dúfame, že tento článok vám pomohol získať lepší prehľad o PZP a odpovedal na vaše otázky. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte kontaktovať svoju poisťovňu alebo odborníka na poistenie.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *